Strona główna

O firmie

Usługi

Partnerzy

Kontakt

Pomoc Serwisowa

ul. Kramarska 10 lok. 1
04-437 Warszawa, Polska

Telefon: +48.22.670.90.99

E-mail: t4u@t4u.email


Systemy zabezpieczeń
Zajmujemy się instalacją, programowaniem i serwisowaniem systemów bezpieczeństwa, takich jak czujniki dymu, czujniki gazu czy monitory oddechu. Podłączamy również systemy bezpieczeństwa do istniejących systemów automatyki i sterowania budynkiem.
Systemy zabezpieczeń
Zajmujemy się instalacją, programowaniem i serwisowaniem systemów bezpieczeństwa, takich jak czujniki dymu, czujniki gazu czy monitory oddechu. Podłączamy również systemy bezpieczeństwa do istniejących systemów automatyki i sterowania budynkiem.
Systemy zabezpieczeń
Zajmujemy się instalacją, programowaniem i serwisowaniem systemów bezpieczeństwa, takich jak czujniki dymu, czujniki gazu czy monitory oddechu. Podłączamy również systemy bezpieczeństwa do istniejących systemów automatyki i sterowania budynkiem.
<< Systemy alarmowe

Systemy zabezpieczeń

Systemu monitoringu >>

Systemy bezpieczeństwa służą do zagwarantowania bezpieczeństwa obiektu i osób znajdujących się na jego terenie przed różnymi zagrożeniami. W skład takich systemów wchodzą zabezpieczenia przeciwpożarowe (czujki dymu, czujki ciepła, czujki multisensorowe), zabezpieczenia przed wyciekiem gazu (czujnik metanu, czujnik propan-butanu, czujnik tlenku węgla), specjalne czujki gazów usypiających (czujki oparów chloroformu), monitory oddechu, czujki zalania wodą czy czujki ruchu. Ponadto oferujemy różne systemu sygnalizacji alarmowej, od audiowizualnych po zautomatyzowane i cyfrowe powiadomienia.


Zajmujemy się montażem, programowaniem i serwisowaniem systemów bezpieczeństwa dla małych, średnich i dużych obiektów. W zależności od warunków na obiekcie i potrzeb klientów dobieramy urządzenia i rozwiązania, które sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Zwłaszcza przy mniejszych obiektach często niewskazane jest instalowanie bardziej zaawansowanych urządzeń, których dodatkowe funkcje są w takich warunkach zupełnie zbędne.


Oferujemy rozwiązania dla mieszkań, apartamentów, domków mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowo-usługowych i przemysłowych. Jesteśmy w stanie dobrać także odpowiednie urządzenia i systemy dla innych obiektów po otrzymaniu projektów obiektu. Większość stosowanych przez nas systemów ma możliwość łatwej konfiguracji i łączenia się przez aplikację mobilną z dowolnego miejsca z dostępem do sieci Internet. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia planowanych inwestycji.
ADRES

T4U Sp. z o.o.

ul. Kramarska 10 lok. 1

04-437 Warszawa

(wejście z boku budynku)

KONTAKT

Telefon: +48 22 670 90 99

Komórka: +48 733 44 55 66

E-mail: t4u@t4u.email

FACEBOOK

  ©2017 T4U Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.